Home
Over mijn werk
Werken
Exposities
CV
Contact

De wijze waarop wij als mens de wereld en het universum waarin wij leven zien en kunnen verklaren, lijkt een continu conflict tussen onze rationele en intuïtieve kant. Rationeel onderbouwen we de wereld met wetenschappelijke feiten en zijn al aardig in staat om de materiele aard van het bestaan te verklaren. Intuïtief hebben we slechts spirituele overtuigingen waarmee we ook een onstoffelijke kant van het bestaan proberen bloot te leggen. Beide kanten zie ik in mijzelf sterk aanwezig. Toch ervaar ik dit niet als een conflict. Wel heeft het invloed op hoe ik in het leven sta, wat ik doe en hoe ik de wereld om mij heen zie.

In mijn werk vind ik deze ‘tegenstelling’ steeds weer terug op verschillende manieren. Ik begeef me met mijn werk, soms deels onbewust, op het grensgebied van verschillende disciplines. Deze randgebieden zijn een belangrijke onderdeel geworden in mijn werk en staan voor mij symbool voor de tweeslachtigheid in het leven.

Deze tweeslachtigheid komt bijvoorbeeld in mijn werk ‘De Cabine’ tot uiting in het contrast tussen binnen en buiten wereld. Het is een meditatieve beeldruimte binnen een geometrisch vormgegeven cabine. Het werk is als geheel een autonoom kunstwerk. Toch heeft de vormgeving van de cabine meer weg van een futuristisch industrieel ontwerp.

We leven in een wereld van ‘tegenstellingen’. Kunst is er om een balans te vinden in deze ‘tegenstellingen’. Het is geen wit of zwart, en het is ook geen grijs, maar de balans er tussen. Net als Yin en yang. Wie in balans is met wat is, en zoals Boeddha het noemde, zijn center vindt, zal de staat van ‘verlichting’ bereiken. ‘Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind’. (Albert Einstein) Mijn visie is dat het ene niet zonder het andere kan, en dat het ene het andere niet uitsluit.

Als ik om mij heen kijk zie ik een wereld die uit balans is. In de westerse samenleving is vooral veel aandacht voor de buitenkant. Het onderwijs systeem is veelal gericht op de ontwikkeling van onze rationele kant. Opgevoed door de commercie vinden we het vooral belangrijk om er goed uit te zien en verkrijgen we status en aanzien door het verwerven van materieel bezit. Er is ook zoveel te ‘kiezen’ tegenwoordig, er is zoveel ‘verleiding’ en ‘onrust’ van dingen die we niet nodig hebben en ons afleiden van het blijven bij onszelf. Dit leefklimaat brengt het evenwicht tussen onze binnen en buiten wereld danig uitbalans.

Onze sterk ontwikkelde ratio overstemt onze intuïtie. Het evenwicht tussen ratio en intuïtie is behoorlijk uit balans. Om deze balans weer te vinden is eigenlijk ‘rust’ nodig. Rust om weer bij ons zelf te kunnen komen waardoor we meer vanuit ‘inerlijkerust’ kunnen handelen. Zo blijven we in balans met wat is, en kunnen we bewuster kiezen wat we echt nodig hebben.